X

Bangladeş Telefon Kodu

Bangladeş Telefon Kodu Kaçtır?

Bangladeş ülke telefon kodu kaçtır?

Bangladeş telefon kodu +880′ dir.

Bangladeş Güney Asya’da bulunan bir ülkedir. Müslüman bir ülkedir. Resmi dili Bengal olup Yaşayan nüfus 159,077,513 kişidir. Ülkedeki halkın bütün kısmı Müslümandır. Ülke çok yağış almaktadır ülkede bulunan ovalar yüksek olmadığından oluşan sellerde can ve mal kaybı meydana gelmektedir. Oluşan sellerde birçok insan evsiz kalmaktadır. Ülkede muson iklimi görülmektedir. Ülkede zaman zaman oluşan fırtına doğal afetlere neden olmuştur.

Ülkede ormanlar azdır tarım alanı yok olunca ormanlık alanlar tarım alanına dönüştürülmüştür. Bulunan ormanlar ise kibrit yapımında kullanılmaktadır. Bu ormanda yaşayan birçok hayvan vardır. Aslan, geyik ve tilki bunlardan bir kaçıdır. Çok miktarda yılanda bulunmaktadır bunların yanı sıra ülkenin nehirlerin çok balık tutulmaktadır.

Ülkedeki insanların okuma ve yazma oranı oldukça düşüktür. Kültür seviyeleri ekonomisi gibi düşüktür. Ülkenin ekonomisi tarıma dayalıdır ekilen tahıl ürünleri pirinç, hind keneviri ve çaydır. Bu ürünler ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. En çok ihraç edilen tahıl ürünü sulu yerde yetişmiş olan pirinçtir. Ülkede sanayi yok denecek kadar azdır ve bulunan kaynaklar işlenememektedir.

BöcekBaşı: