X

Belçika Telefon Kodu

Belçika Telefon Kodu Kaçtır?

Belçika ülke telefon kodu kaçtır?

Belçika telefon kodu +35′ dir.

Belçika Kuzey Avrupa’da bulunan bir ülkedir. Ülkenin nüfusu 11,225,207 kişidir. Başkenti Brüksel dir. Resmi dili Valonca ve Flamanca dır. Ülkede verimli topraklar ve ekonomiye katkı sağlayan kömür yatakları bulunmaktadır. Nüfusun yoğun olduğu kısım düz bir ovadan oluşmaktadır. Dağlar ve akarsular bu bölgede yoktur.

Yüksek tepelerde yaşayan nüfus oldukça azdır. Bu yüksek ve dik kesimlerde sığır üretimi yapılmaktadır. Ülkede genellikle ılıman bir hava vardır ve akarsular nedeniyle bu hava nemlidir. Yüksek kesimlerde sık sık fırtına çıkar, alçak kesimlerde ise gözükmez. Ülkenin ormanlarında birçok bitki türünü ve yabani birkaç hayvanı görebilirsiniz.

Ülke ekonomisine katkıda bulunan tarım ve hayvancılıktır. Tarımda modern yöntemler kullanılarak tahıl ürünlerindeki gelişim hızla artmakla birlikte neredeyse ülkenin tahıl ihtiyacını karşılamaktadır. Ülkede hayvan yetiştirmek için büyük çiftliklerde bulunmaktadır makineleşmeye geçen ülkede insan gücüne duyulan ihtiyaç düşmüştür. Ülkede ithal aldığı petrolün yanı sıra bundan kurtarmak için ülkede bulunan kömürü her alanda kullanmaya gayret göstermektedir. Yer altı kaynaklarında petrol araması yapılmış fakat sonuç vermemiştir.

BöcekBaşı: