X

Cezayir Telefon Kodu

Cezayir Telefon Kodu Kaçtır?

Cezayir ülke telefon kodu kaçtır?

Cezayir telefon kodu +213′ dür.

Cezayir Afrika’da bulunan bir ülkedir. Ülkenin resmi dili Arapçadır. Ülkenin nüfusu 38 milyondur. Cezayir Afrika’nın en zengin ülkesi diyebiliriz. Kişi başına düşen milli gelirin oldukça yüksek olduğu bir ülkedir. Ülkenin güneyinde ve kuzeyinde birçok yer altı kaynağı bulunmaktadır. Denize yakın olan yerlerde tarıma elverişli alanlar mevcuttur. Akdeniz ikliminin görüldüğü bu ülkede zeytin, buğday ve narenciye ürünleri yetişmektedir.

Ülkenin kuzeyinde Akdeniz iklimi güneyinde ise çöl iklimi görülmektedir. Ülkede bulunan petrol ülkenin gelişmesine ve yükselmesine neden olmuştur. Refah seviyesinin yükselmesine petrolün katkısı çok büyük derecede olmuştur. Ülkede yaşayan halkın büyük kısmı Müslümandır. Okuma yazma oranı orta seviyelerde olan ülkede öğretmen açığı bulunmaktadır.

Ülkenin ekonomisi tarıma ve petrole dayanmaktadır. Tarımın önemi oldukça fazladır ve halkın yarısı tarımla uğraşmaktadır. Göçebe yaşayan insanların büyük kısmı hayvancılıkla uğraşmaktadır. Sanayi bakımından da gelişmiş olan bu ülkede üretilen demir ve çelik ülke için yetecek seviyede üretilmektedir. Ülkede ulaşımda kolaydır. Demir yolu, kara yolu ve limanlar bulunmaktadır. kara yolları bakımlıdır.

BöcekBaşı: