X

İran Telefon Kodu

İran Telefon Kodu Kaçtır?

İran ülke telefon kodu kaçtır?

İran telefon kodu +95′ dir.

Orta Doğu ülkeleri arasında yer alan İran’ın başkenti Tahran’dır. Ülkenin tarihinin incelenmek istendiğinde oldukça eskiye dayandığını fark etmek oldukça kolaydır. Mezopotamya’ya yakınlığından dolayı uygarlıkların merkezi konumunda yer alması onun köklü bir kültüre sahip olmasında ki en temel nedenler arasında yer almaktadır. Osmanlı devleti döneminde ilişkilerin en yüksek seviyeye çıktığı ülke ile günümüzde de ilişkiler sürdürülmektedir. Ülkemizin güney doğu kısmında yer alan İran ile sınır komşuluğumuz bulunmaktadır.

Nüfusunun neredeyse tamamının Müslüman halk tarafından oluşması ülkemiz ile arasında ki gönül bağının daha da güçlü olmasındaki etkenler arasında yer almaktadır. Fiziksel koşulları incelendiğinde dağlık ve engebeli bir yapının varlığından söz edilebilir. Bu durum ülke içerisinde yaşanan sert karasal iklimin nedenleri arasında yer almaktadır.

Ülkenin temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunun söylenmesi mümkündür. Bu duruma ek olarak ülkenin önemli gelir kaynakları arasında yer alan petrol de bulunmaktadır. Önemli bir dış satım ürünü olan petrol ülkenin ihraç malları arasında yer almaktadır. Dış ticaret açığının büyümesini engelleyen ürünler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda ülkemiz ile sürekli ticari faaliyetler devam etmektedir.

BöcekBaşı: