X

İsrail Telefon Kodu

İsrail Telefon Kodu Kaçtır?

İsrail ülke telefon kodu kaçtır?

İsrail telefon kodu +972′ dir.

İsrail Devleti Orta Asya’da bulunan bir devlettir. Ülkenin konuştuğu resmi dili Tel-Aviv dir. Bunun yanı sıra, ülkenin nüfusu ise 8 milyondur. Ülke kurak bir iklime sahiptir. Yazları sıcak ve kurak geçerken kışları da belirli dönemlerde yağış almaktadır. Ülkenin neredeyse yarısını çöller meydana getirmekte olurken bu çöller dağ şeklini almıştır.

Yabani hayvanlar yok denecek kadar azken birçok kuş çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca ülkede hızlı bir şekilde devam eden ağaçlandırma çalışmaları da yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonunda meşe ağaçları yetiştirilmeye başlanmıştır. Ülkede önemli açıda petrole sahiptir. İhraç ettiği bu petrol ülkenin ekonomisi iyi duruma getirmiş olup, yaşayan halkın refah düzeyini arttırmıştır.

Bir başka önemli yer altı kaynaklar ise potasyum ve sodyumdur. Ülkenin ekonomisi tarım, sanayi ve turizme bağlıdır. Otlak alanların az olması nedeniyle hayvancılık gelişmemiştir. Kümes hayvancılığı yapılmaktadır. Okyanus sayesinde balıkçılık çok gelişmiştir. İthal aldığı ürünlerin arasında sığır et ilk sırada yer almaktadır. Gelişmiş ve gelişen bir sanayiye sahip olan ülke sanayi açısından iyi durumdadır.

BöcekBaşı: