X

Togo Telefon Kodu

Togo Telefon Kodu Kaçtır?

Togo ülke telefon kodu kaçtır?

Togo telefon kodu +228′ dir.

Togo ülkesi konum olarak Batı Afrika’nın kıyısında yer alan bir ülkedir. Ülkenin başkenti Lomé’dir. Yasalarca kabul edilmiş resmi dil Fransızcadır. Ülkede yaşayan insanların büyük bir kısmı Müslüman olup başka dinlere mensup insanlarda yaşamaktadır. Ülkenin iklimi oldukça değişkendir ve yazları sıcak, kurak geçmektedir. Ülkede birçok akarsu ve nehir bulunmaktadır.

Ülkede bulunan ormanlar ekonomik açıdan avantaj olmuş ve gemi yapımında kullanılmaktadır. Ormanlarda birçok vahşi hayvanlar bulunmaktadır. Fil, zürafa ve aslan gibi. Ülkenin yer altı kaynakları yok denecek kadar az olup, en önemli kaynak ise fosfattır. Ülkede okuma yazma bilen neredeyse yok denecek kadar azdır. Eğitime önem verilmemektedir.

Ülkenin ekonomisini ayakta tutan en büyük etken, tarımdır. Yaşayan halkın büyük bir kısmı tarımla uğraşmaktadır. İhracatın yarısını tarım kaplamaktadır. Başlıca tarım ürünleri palmiye ve hurma yağıdır. Bunların yanı sıra kakao ve pirinç bir diğer tarım mahsulleridir. Ülkede yaşayan küçük aileler tarımla uğraşıp sürekli üretmektedirler ve halkın büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşamaktadır. Ülke ticaretin büyük bir kısmını Fransa ile yapmaktadır.

BöcekBaşı: