X

Trafik Sigortası ile Kasko Arasındaki Farklar

Trafik sigortası ve araç kasko sigortası arasında çeşitli farklar bulunmaktadır. Peki bunlar nelerdir ? Öncelikle değinilmesi gereken noktalardan bir tanesi trafik sigortası her araç için zorunludur. Araç kasko sigortasının ile belli şartlar dışında yapılması mecburi değildir. Trafik sigortasının her yıl yenilenmesi zorunludur, kasko sigortasında ise böyle bir zorunluluk yoktur, isteğe bağlıdır. Trafik sigortası bulunmayan araçlar, kesinlikle trafiğe çıkamazlar. Kasko da ise böyle bir durum söz konusu değildir.

Trafik sigortası her hangi bir kaza anında karşı tarafa verilebilecek maddi ve fiziksel zararlar konusunda karşı tarafı güvence altına almak amaçlı yapılır. Mecburi olmasının en büyük sebebi de budur. Kasko ise; sigorta yapılan aracın çalınması, yanması ve ya her hangi bir kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına almaktadır. Kasko sigortası yaptıran sigortalı bu sigortayı yaptırarak kendisini güvence altına almaktadır.

Trafik sigortası, sadece belli başlı durumları kapsam altına alırken, kasko sigortası kasko şirketinin belirlediği kuralları kapsam altına almaktadır. Bu yüzden kasko sigortasının teminat altına alacağı konular daha kapsamlıdır. Bu sebeple de trafik sigortasının primleri kasko sigortasının primlerinden daha uygundur. Kasko sigortasının primleri daha yüksek miktardadır. Aynı zaman da çoğumuzun haberdar olmadığı kasko ile ilgili diğer bir konu ise, kasko sigortalısı her yıl, yılda bir kez olmak üzere ücretsiz cam değiştirme hakkına sahiptir.Yani bu yüzden trafik sigortası daha önemlidir. Trafik sigortası yokken trafiğe çıkmanıza engel olurken araç kasko sigortası olmayınca trafiğe çıkmanıza engel olmuyor.

BöcekBaşı:
Related Post