X

Uganda Uluslararası Plaka Kodu

Uganda Uluslararası Plaka Kodu Nedir?

Uganda ülkesinin uluslararası plaka kodu nedir?

Uganda uluslararası plaka kodu ”EUA” dır.

UGANDA Ülkesinin Başkenti Kampalam dir. Doğu Afrika’da bulunan bir ülkedir. Resmi dili İngilizcedir. Ekvator üzerinde olmasına rağmen ılıman bir iklime sahiptir. Ülkenin ekonomisine tarıma dayalıdır başlıca tarım ürünleri Muz, süpürge darısı ve mısırdır. İhraç edilmek için çay yetiştirilmektedir. Ülkede hayvancılık da yaygındır sığır, keçi ve koyun yetiştirilmektedir. Balıkçılıkta son zamanlarda ülkede geçim kaynağı olmuştur.

Ülkenin kuzey bölümünü kaplayan seyrek yapıda ağaçlar savanadır. Ülkenin ormanlarında değişik bitkilere rastlamak mümkündür ve ormanlarda çok sayıda vahşi hayvan vardır bu hayvanları görmek için güvenli safari turlar yapılabilmektedir. Yer altı kaynakları bakımından çok zengin olmayan ülke az miktarda karbon bulunmaktadır.

Ülkenin ekonomisini ayakta tutan unsur tarımdır. Üretilen tahıl ürünleri kahve ve pamuk ihracatın temel kaynakları arasında yer almaktadır. Göllerde balıkçılık da gelişmiş olup konserve olarak ihracı yapılan bir diğer geçim kaynağıdır. Sanayi tekstil yönünden gelişmiştir bununla birlikte ülkeye gelen turist sayısı her yıl artmaktadır. Yetiştirilen hayvanların derisi ve etleri ihraç edilerek ekonomiye katkı sağlamaktadır. Ekonomisi dışa bağlı bir ülkedir.

BöcekBaşı: