X

Ülkelerin Telefon Kodları

Ülkelerin telefon numaraları günümüzde çok önem kazanmış durumdadır. Bir ülkeden diğer bir ülkeyi ararken o ülkenin ülke telefon kodunun girilmesi gerekmektedir. Bir ülkeden başka bir ülkeyi ararken tek başına telefon numarasını tuşlamanız yeterli değildir. Telefon numarasından önce “Uluslararası Çıkış Kodu” ve “Ülke Alan Kodu”, sonra da telefon numarası çevirmelisiniz.

Uluslararası çıkış kodlarının çoğu çift sıfırdır. Çift sıfır tuşladığınızda, yaptığınız aramanın yurt dışına yönelik olduğunu bildirmiş olursunuz. Pek çok ülke için “00″ olan bu kod, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. Bu durumda, telefon numaralarının uluslararası aranabilir biçimde paylaşıldığı durumlarda genellikle daha evrensel bir ifade biçimi olan “+” işareti kullanılır. Türkiye’deki bir telefon numarasını yurt dışından aranabilir biçimde verirken:
00 (uluslararası çıkış kodu) 90 (ülke alan kodu) 212 (alan kodu) 1234567 (Telefon Numarası)
veya,

+ (uluslararası çıkış sembolü) 90 (ülke alan kodu) 212 (alan kodu) 1234567 (Telefon Numarası)
biçiminde verebilirsiniz.
Aynı şekilde, Türkiye’den yurt dışını ararken de önce uluslararası çıkış kodu olan “00″ sonra aradığınız ülkenin Alan Kodu, sonra da o ülkedeki alan kodu ile bitişik telefon numarası tuşlanmalıdır.

BöcekBaşı: