X

Yeni Araç Alırken Noter Masrafı 2016

Araç alırken noter masrafı ve noter işlemleri birçok araba alıcısının gözünü korkutsa da yapılacak işlemler arasında zor olan bir işlem bulunmamaktadır. İkinci el araçların alımlarının ve satımlarının noter tarafından yapılması noter öncesi ve noter sonrası işlemleri de beraberinde getirmektedir. Sizler için hazırlamış olduğumuz araç alırken noter masrafı, noter işlemleri rehberi sayesinde bu konularda daha bilgili olacaksınız.

Araç Alırken Noter Öncesi İşlemler
Eğer araç alacaksanız trafik cezasına ve vergi borcuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu gibi olumsuz durumlar araç satışı için engel bir durumdur. Aracın üzerinde olan borcun satış öncesinde ödenmesi gerekiyor. Muayenesi yapılmamış olan araçların satışı yapılamamaktadır. Aracın zorunlu trafik sigortasının bulunması gerekiyor aksi takdirde satışı gerçekleşemez ancak aracı bu şekilde alan kişi tüm sorumluluğu da üstüne almış sayılır. Araç alırken noter masrafı 2016 senesi için araç satış durumunda 118 TL plaka değişimi olacaksa 226,5 TL’dir.

Aracın Satışı, Devri ve Tescili İçin Gerekli Olan Evraklar
• Ruhsat ya da geçici tecil belgesi
• Trafik belgesi
• Nüfus cüzdanı ya da geçerli bir kimlik belgesi
• Vekâletname (Eğer araç vekâleten satılıyorsa)
• Vergi Numarası (Eğer araç tüzel kişiliklere satılıyorsa)
• İmza Sirküsü

Araç Alırken Noterde Yapılan İşlemler
• Gerekli olan belgelerin kontrol edilmesi
• Alıcının ve satıcının kimlik ve ehliyet kontrolleri
• Aracın satışına ya da devrine herhangi bir engelin olup olmadığı
• Satış sözleşmesinin hazırlanışı
• Taraflar ve noter tarafından sözleşmenin imzalanması
• Satışla beraber tescil işleminin de gerçekleştirilmesi
• Aracın yeni sahibi adına düzenlenmiş olan tescile ilişkin geçici belgenin düzenlenişi
• Gerekli olan belgelerin temin edilmesi
• Gerektiği durumda seferberlik görev emrinin aracı alan kişiye tebliğ edilmesi

Araç alırken noter masrafı 118 TL ödendikten sonra ve gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra aracı üstünüze geçirmiş olacaksınız.

BöcekBaşı:
Related Post