X

Yunanistan Uluslararası Plaka Kodu

Yunanistan Uluslararası Plaka Kodu Nedir?

Yunanistan ülkesinin uluslararası plaka kodu nedir?

Yunanistan’ ın uluslararası plaka kodu ”GR” dir.

Yunanistan ülkesinin başkenti Atina dır. Resmi Dini İslam ve Hıristıyanlıktır. Resmi dili ise Yunancadır. Balkan ayrım adasının Güneyinde bulunan bir ülkedir. Nüfusu ise yaklaşık 11.237.068kişidir. Dağlarla kaplı bir ada ülkesi diyebilir Yunanistan’a dağların ortasında bulunan küçük ovalar ve akarsular tabiatın güzelliğini yansıtmakla birlikte ülkeye güzellik katmıştır.

Yüksek dağlar hariç ülkede Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak geçerken kışları ise ılımandır. Yüksek dağlık bölgeler serindir. Ülkenin yağlarında büyük yaprakları ağaçlar görmek mümkündür büyük bir ormana sahip olan ülkede yabani hayvan yoktur fakat yırtıcı sürüngen hayvanları görmek mümkündür. Yunanistan yer altı kaynakları bakımından da çok zengin olan bir ülkedir. Petrol yatakları bulunan ülkede yer üstü ve yer altında da kaynakları bulmak mümkündür.

Ülkenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarıma elverişli olan alanlarda turunçgiller ve limon yetiştirilirken hayvanlarda ise yeterli miktarda üretim yapılmadığından ülke ithal et almak zorunda kalmıştır. Ülkede balıkçılıkta gelişmiştir açık denizlerde tutulan birçok deniz mahsulü ihraç edilmektedir.

BöcekBaşı:
Related Post